Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konferencja regionalna, Katowice, 25 października 2012

25 października 2012 roku odbyła się już czwarta z kolei konferencja regionalna pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”.

Tym razem spotkanie odbyło się w Katowicach, gdzie licznie zebrani uczestnicy dyskutowali nt. sytuacji osób w wieku 50 lat i więcej na śląskim rynku pracy. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, a także Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, który w 2011 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii „Instytucja rynku pracy przyjazna osobom 50+” (konkurs  „Zysk z dojrzałości”).

W drugiej części spotkania zostały przedstawione projekty realizowane w regionie, których adresatami są właśnie osoby 50+. Konferencję zakończyło wystąpienie prof. Barbary Szatur-Jaworskiej poświęcone polityce społecznej wobec 50+ oraz seniorów, które spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zebranych.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014