Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konferencja regionalna, Szczecin, 23 stycznia 2013

Dnia 23 stycznia 2013 roku odbyła się w Szczecinie kolejna konferencja regionalna pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Konferencję otworzyła Jacqueline Kacprzak z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która powitała zebranych gości oraz zaprezentowała założenia rządowego programu „Solidarność pokoleń”. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowała Katarzyna Brzychcy – Zastępca Dyrektora WUP w Szczecinie, której wystąpienie było poświęcone działaniom na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

W trakcie spotkania zaprezentowano również liczne przykłady dobrych praktyk na rzecz osób 50+ podejmowanych w regionie województwa zachodniopomorskiego – m.in. działania podejmowane w powiecie polickim nakierowane na aktywizację społeczno-zawodową osób w wieku powyżej 50. lat, a także liczne projekty współfinansowane z EFS, adresowane do osób 50+ („50+ dla 50+”, „Witryna pracy 50+”, „Best Agers”). Bardzo ciekawą ofertę dla osób dojrzałych przygotowały także biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego, w których organizowane są cykliczne szkolenia (np. komputerowe) dla seniorów. Ze szczególnym uznaniem uczestników spotkało się wystąpienie zatytułowane „Przedsiębiorczość, odwaga, godność – praca i działalność osób 50+ w podmiotach ekonomii społecznej, podczas którego o swoich doświadczeniach opowiadali założyciele spółdzielni socjalnych (wszyscy w wieku 50+).

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie zebranych uczestników, którzy w kuluarach chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami i nawiązywali kontakty. 

Konferencja została zorganizowana ” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014