Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konferencja regionalna, Toruń, 24 kwietnia 2013

W środę 24 kwietnia 2013 roku odbyła się przedostatnia konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania zebranych gości dokonała Dorota Hass, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a następnie Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego odczytała list Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, skierowany do uczestników spotkania.

Następnie prezentacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dokonała Bernarda Dudek, Naczelnik Wydziału Realizacji Projektów Rynku, która przedstawiła również zakres działań realizowanych w projekcie „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Jacqueline Kacprzak z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, przybliżyła zebranym założenia rządowego programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+”. 

W pierwszej części konferencji głos zabrały również Beata Piskorska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Bożena Pszczółkowska-Rudnicka, Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu, które zaprezentowały zebranym sytuację osób 50+ na kujawsko-pomorskim rynku pracy oraz działania podejmowane na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy.

W drugiej części konferencji dokonano przeglądu badań realizowanych w ramach działań Partnera Projektu – Uniwersytet Łódzki (drPiotr Szukalski), a także przedstawione zostały wybrane projekty realizowane w regionie na rzecz osób 50+.

Konferencja w Toruniu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli IRP oraz JOPS, stanowiąc forum wymiany doświadczeń i refleksji.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014