Przejdź do zawartości
Powrót

Korzyści dla pracodawców

Korzyści dla pracodawców

Dzięki dotychczas podjętym przez Rząd działaniom na rzecz aktywizacji zawodowej osób 50+, pracodawcy zatrudniający osoby dojrzałe mogą skorzystać z różnorodnych rozwiązań i możliwości , które dają im wymierne korzyści:

 • Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie niektórych składek  i krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego
 • Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych
 • Zwrot kosztów szkoleń osób 50+
 • Bezpłatne wsparcie doradców
 • Bezpłatne wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

W przypadku choroby pracownika 50+, pracodawca ponosi niższe koszty związane z jego nieobecnością w pracy – zmniejszona jest liczba dni, za które pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie: z 33 dni do jedynie 14 dni choroby.

Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych

W przypadku, gdy pracodawca przyjmie do pracy osobę bezrobotną 50+ w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje od starosty refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne – w okresie do 24 miesięcy (lub gdy refundacja wypłacana jest co drugi miesiąc – aż do 4 lat). Aby pracodawca mógł skorzystać z tej możliwości wystarczy jedynie, aby  zgłosił się do powiatowego urzędu pracy.

Zwrot kosztów szkoleń osób 50+

Pracodawcy, którzy założyli fundusz szkoleniowy (czyli odrębne konto z przeznaczeniem na szkolenia) mogą ubiegać się w powiatowych urzędach pracy o częściową refundację kosztów szkolenia pracowników 50+ ze środków Funduszu Pracy. Mogą oni otrzymać zwrot 80% kosztów szkolenia osób w wieku 45 lat i powyżej – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (10 955,16 zł wg danych z III kw. 2013 r.). To niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku młodszych pracowników.

Bezpłatne wsparcie doradców

Pracodawcy mogą korzystać też w urzędach pracy z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego  i uzyskać indywidualne porady zawodowe, które pomogą w rozwoju ich przedsiębiorstwa i pracowników.  Wsparcie doradcy polega na analizie kompetencji pracowników: zaproponowaniu dla nich odpowiednich szkoleń w celu uzupełnienia ewentualnych luk kompetencyjnych, wskazaniu kompetencji, które lepiej sprawdzą się w innych warunkach oraz w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, by były one lepiej dostosowane do możliwości osób w wieku 50+.

Bezpłatne wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Urzędy pracy, bezpłatnie, udzielają zainteresowanym pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto, pracownicy 50+ są bezcennym kapitałem dla każdej firmy. Umiejętności, dojrzałość, kompetencje i doświadczenie, jakie osoby 50+ wnoszą do przedsiębiorstw, są atutami pracowników 50+, które z pewnością będą procentować.

 • Pracownicy 50+ posiadają wiedzę i kompetencje poparte wieloletnim doświadczeniem, wzbogacające środowisko pracy.
 • Osoby 50+ mają duży bagaż doświadczeń zawodowych i życiowych, a także zdobyte przez lata kontakty, które w firmie mogą okazać się bardzo przydatne.
 • Pracownik dojrzały to pracownik zaangażowany w wykonywaną pracę, ponieważ docenia jej wartość, także jako źródła dochodu.
 • Pracownik 50+ posiada bezcenną, unikalną wartość – wiarygodność, cenioną szczególnie na stanowiskach i w zawodach, w których wiek jest atutem.
 • Pracownicy dojrzali doceniają stabilizację i niechętnie myślą o zmianie pracy – są lojalni wobec pracodawcy.
 • Pracownicy powyżej 50. roku życia są dyspozycyjni, co wynika z ich ustabilizowanej sytuacji rodzinnej.
 • Osoby po 50. roku życia charakteryzuje dojrzałość psychiczna i życiowa – umiejętność zachowania dystansu i adekwatnej oceny sytuacji trudnych czy konfliktowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014