Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Korzyści dla pracodawców

Korzyści dla pracodawców

Dzięki dotychczas podjętym przez Rząd działaniom na rzecz aktywizacji zawodowej osób 50+, pracodawcy zatrudniający osoby dojrzałe mogą skorzystać z różnorodnych rozwiązań i możliwości , które dają im wymierne korzyści:

 • Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, w tym zwolnienie z opłacanie niektórych składek  i krótszy okres opłacania zasiłku chorobowego
 • Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych
 • Zwrot kosztów szkoleń osób 50+
 • Bezpłatne wsparcie doradców
 • Bezpłatne wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Zmniejszenie kosztów pracy osób 50+

Pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy zatrudniają kobiety które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Pracodawcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne w wieku 50+ są czasowo, tj. przez okres 12 miesięcy, zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

W przypadku choroby pracownika 50+, pracodawca ponosi niższe koszty związane z jego nieobecnością w pracy – zmniejszona jest liczba dni, za które pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie: z 33 dni do jedynie 14 dni choroby.

Zwrot kosztów zatrudnienia osób 50+ przy pracach interwencyjnych

W przypadku, gdy pracodawca przyjmie do pracy osobę bezrobotną 50+ w ramach prac interwencyjnych, otrzymuje od starosty refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne – w okresie do 24 miesięcy (lub gdy refundacja wypłacana jest co drugi miesiąc – aż do 4 lat). Aby pracodawca mógł skorzystać z tej możliwości wystarczy jedynie, aby  zgłosił się do powiatowego urzędu pracy.

Zwrot kosztów szkoleń osób 50+

Pracodawcy, którzy założyli fundusz szkoleniowy (czyli odrębne konto z przeznaczeniem na szkolenia) mogą ubiegać się w powiatowych urzędach pracy o częściową refundację kosztów szkolenia pracowników 50+ ze środków Funduszu Pracy. Mogą oni otrzymać zwrot 80% kosztów szkolenia osób w wieku 45 lat i powyżej – do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia (10 955,16 zł wg danych z III kw. 2013 r.). To niemal dwukrotnie więcej niż w przypadku młodszych pracowników.

Bezpłatne wsparcie doradców

Pracodawcy mogą korzystać też w urzędach pracy z nieodpłatnej pomocy doradcy zawodowego  i uzyskać indywidualne porady zawodowe, które pomogą w rozwoju ich przedsiębiorstwa i pracowników.  Wsparcie doradcy polega na analizie kompetencji pracowników: zaproponowaniu dla nich odpowiednich szkoleń w celu uzupełnienia ewentualnych luk kompetencyjnych, wskazaniu kompetencji, które lepiej sprawdzą się w innych warunkach oraz w takim określeniu wymagań dla nowych stanowisk pracy, by były one lepiej dostosowane do możliwości osób w wieku 50+.

Bezpłatne wsparcie w poszukiwaniu pracowników

Urzędy pracy, bezpłatnie, udzielają zainteresowanym pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Ponadto, pracownicy 50+ są bezcennym kapitałem dla każdej firmy. Umiejętności, dojrzałość, kompetencje i doświadczenie, jakie osoby 50+ wnoszą do przedsiębiorstw, są atutami pracowników 50+, które z pewnością będą procentować.

 • Pracownicy 50+ posiadają wiedzę i kompetencje poparte wieloletnim doświadczeniem, wzbogacające środowisko pracy.
 • Osoby 50+ mają duży bagaż doświadczeń zawodowych i życiowych, a także zdobyte przez lata kontakty, które w firmie mogą okazać się bardzo przydatne.
 • Pracownik dojrzały to pracownik zaangażowany w wykonywaną pracę, ponieważ docenia jej wartość, także jako źródła dochodu.
 • Pracownik 50+ posiada bezcenną, unikalną wartość – wiarygodność, cenioną szczególnie na stanowiskach i w zawodach, w których wiek jest atutem.
 • Pracownicy dojrzali doceniają stabilizację i niechętnie myślą o zmianie pracy – są lojalni wobec pracodawcy.
 • Pracownicy powyżej 50. roku życia są dyspozycyjni, co wynika z ich ustabilizowanej sytuacji rodzinnej.
 • Osoby po 50. roku życia charakteryzuje dojrzałość psychiczna i życiowa – umiejętność zachowania dystansu i adekwatnej oceny sytuacji trudnych czy konfliktowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron