Skip to Content
Back

Doświadczeni, dyspozycyjni, lojalni, punktualni i rzetelni - tacy są pracownicy 50 plus

Rozmowa z p. Łukaszem Mrozikiem, dyrektorem ds. sprzedaży w firmie Bracia Mrozik Spółka z o.o. – producenta oklein naturalnych na Lubelszczyźnie.

Jak długo Państwa firma istnieje na rynku i czym się dokładnie zajmuje?
Od ponad 20 lat firma "BRACIA MROZIK" wytwarza okleiny naturalne. Okleina naturalna to inaczej fornir - cienki arkusz, najczęściej o wymiarach od 0,5 do 1 mm, przeważnie ze stycznego przekroju drewna, przeznaczony do oklejania (fornirowania) wyrobów stolarskich, zwłaszcza mebli, drzwi, paneli ściennych i podłogowych. Pierwszy zakład produkujący naturalne okleiny z drewna pod firmą "BRACIA MROZIK" powstał w Lublinie w roku 1989. W 1996 roku rozpoczęliśmy działalność w nowej fabryce oklein w Łaszczowie.

Na stronie piszecie Państwo, że jesteście liderem w dziedzinie produkcji oklein, jak osiągnęliście ten sukces?
Firmę założyli trzej bracia: Janusz, (mój ojciec) Bogdan i Witold Mrozikowie. Z małego, zatrudniającego początkowo 10 osób zakładu, firma urosła do rozmiarów liczącego się w Europie potentata, zatrudniającego ponad 250 osób. Mamy jeden z najnowocześniejszych w Europie parków maszynowych. Dzięki specjalistycznej linii sortowniczej, umożliwiającej szybkie przebieranie, klient otrzymuje dokładnie taką okleinę jaką zamówił. Znamy ten biznes od podszewki. Do dziś firma należy i jest zarządzana przez członków naszej rodziny.

Jakie czynniki mają decydujący wpływ przy prowadzeniu biznesu tego typu?
Okleiniarstwo jest bardzo niszową dziedziną. Nie mniej,  wymaga udziału dużej liczby ludzi w produkcji. Niepowtarzalność każdego drzewa, z którego produkowana jest okleina sprawia, że maszyny nie mogą dokonywać oceny jakościowej produktu zarówno przy zakupie surowca, jak i gotowego produktu. Właśnie dlatego dobór odpowiedniego personelu ma duży wpływ na działalność i sukcesy naszej firmy.

Czy firma „Bracia Mrozik” zatrudnia osoby po 50 roku życia? Jeśli tak, to dlaczego i czy są to osoby z długim czy krótkim stażem pracy, niedawno zatrudnione?
Tak – aktualnie zatrudniamy 35 osób powyżej 50. roku życia, choć ich liczba się zwiększa. Większość z nich to osoby z kilkudziesięcioletnim stażem pracy – średnia to ok. 30 lat pracy ogółem. Dużo osób pracuje u nas od kilkunastu lat, choć są także osoby zatrudnione w tym roku.

Na jakich stanowiskach są zatrudnione  osoby 50 plus?
Na wszystkich, dosłownie. Zaczynając od prezesa, przez główną księgową, kierowników zmian, a kończąc na personelu sprzątającym.

Jakimi pracownikami są osoby po 50 roku życia?
Normalnymi, a do tego bardzo pracowitymi i z pewnością można na nich polegać. Chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i często dają dobry przykład młodszym kolegom.

Jakie są zalety pracowników 50 plus?
Są przede wszystkim doświadczeni, ale także dyspozycyjni i lojalni. Zwykle są punktualni, mało konfliktowi i bardzo rzetelni.

Czy firma „Bracia Mrozik” zarządza wiekiem? Jeśli tak, to w jaki sposób?
W naszej firmie znamy to pojęcie bardzo dobrze. U nas zarządzanie wiekiem jest związane ze zmniejszeniem kosztów działalności, dzięki przekazywaniu wiedzy i doświadczeń młodszym pracownikom przez ich starszych kolegów. Nasza firma oszczędza, bo nie musi zamawiać szkoleń na zewnątrz. Osoby dojrzałe znakomicie pełnią rolę trenerów wewnętrznych, coachów czy też mentorów. Profesjonalizm w okleiniarstwie to wynik wielu lat pracy w dosyć wąskiej dziedzinie, dlatego osoby z taką wiedzą są dla firmy bezcenne, a częste ich zastępowanie jest dla przedsiębiorstwa kosztowne. Szczególną formą szkoleń są szkolenia międzypokoleniowe, w  których uczestniczą pracownicy z różnych grup wiekowych. Daje to, poza zdobyciem określonej wiedzy, również możliwość wzajemnego poznania się pracowników w  różnym wieku i lepszej ich integracji.

Czy w firmie stosuje się różnego rodzaju elastyczne formy zatrudnienia dotyczące czasu pracy pracowników, w tym uwzględniając pracowników dojrzałych, 50 plus?
Za każdym razem, kiedy rozpisujemy grafik pracowników bierzemy pod uwagę zarówno potrzeby pracownika, jak i nasze, czyli pracodawcy. Harmonogram prac jest najczęściej rozpisywany przez zespoły pracownicze. Z  jednej strony daje to możliwość dostosowania harmonogramu do indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników, z drugiej powoduje dopasowywanie się poszczególnych pracowników. W związku z tym pracownik dojrzały może u nas pracować krócej w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę. Towarzyszy temu przekazywanie wiedzy i doświadczeń młodszemu następcy.  Zdarza się również, że udzielamy pracownikom 50+ dłuższych urlopów wypoczynkowych, bądź umożliwiamy osobom dojrzałym pracę w domu.

A jak firma „Bracia Mrozik” dba o zdrowie swoich dojrzałych pracowników?
Osoby 50 plus mają u nas łatwiejsze dojście do różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych. Chodzi tutaj zarówno o podstawowe badania i opiekę medyczną, jak też o badania i opiekę specjalistyczną związaną z  zagrożeniami w  miejscu pracy lub wynikającymi z wieku. Uważamy, że to istotny obszar z punktu widzenia osób dojrzałych, decydujący o  motywacji do pracy i  jej wydajności. W związku z tym kupujemy dla pracowników pakiety usług zdrowotnych i organizujemy badania okresowe.

Czy korzystaliście Państwo z jakichkolwiek programów refundowanych ze środków UE doszkalających osoby 50 plus?
Póki co nie, ale nie wykluczamy, że w przyszłości z nich skorzystamy. Korzystamy za to z programów aktywizujących zawodowo osoby 50 plus z powiatowego urzędu pracy.

Głosem eksperta: Warto wspierać rozwój zawodowy pracowników z doświadczeniem

Monika Zaręba
ekspert ds. rynku pracy, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Dojrzali pracownicy szczególnie cenią sobie stabilizację, wskutek czego pracodawcy mogą liczyć na ich lojalność, zaangażowanie, wysoką motywację oraz dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy. Zatrudnienie dla tych osób na ogół nie stanowi tylko konieczności ekonomicznej, ale w znacznej mierze pozwala im na samorealizację. Pracownicy 50+ chcą czuć się potrzebni, chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi członkami zespołu i mogą w pozytywny sposób wpływać na kształtowanie ich postaw wobec pracy.

Warto pamiętać że w momencie, gdy przedsiębiorstwo wdraża innowacje, zmienia technologię produkcji, sposób organizacji czy profil działalności, szansą na zatrzymanie doświadczonych pracowników jest możliwość finansowania kosztów kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Korzystając z tego narzędzia pracodawca zamiast uruchamiania procesu zwolnień i nowych rekrutacji może zachować stabilność zatrudnienia w firmie poprzez realizację szkoleń podnoszących kompetencje bądź polegających na przekwalifikowaniu pracowników 45+.


Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014