Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Kraków, 22 lutego 2013

W piątek 22 lutego 2013 roku w Krakowie odbyła się kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”.

W spotkaniu wziął udział Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji oraz wprowadził zebranych w zagadnienia związane z obecną sytuacją demograficzną Polski. W tym kontekście zostały zaprezentowane aktualne wskaźniki zatrudnienia – ze szczególnym uwzględnieniem grupy osób 50+, a także działania podejmowane przez rząd na rzecz tej grupy osób (program „Solidarność pokoleń” i realizowany w jego ramach projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”). Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił niezwykle istotne znaczenie konferencji organizowanych w regionach, które stanowią forum wymiany doświadczeń nt. programu 50+ oraz umożliwiają tworzenie bazy informacji, pozwalających na udoskonalenie tego programu w przyszłości.

Minister stwierdził również, iż naszym wspólnym interesem jest, by nie dążyć wyłącznie do osiągania wskaźników, lecz przede wszystkim do zmiany podejścia pracodawców do pracowników 50+.

W pierwszej części głos zabrali również: Dariusz Kapusta, Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, który zaprezentował działania realizowane przez Centrum oraz projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”; Alina Paluchowska, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która przedstawiła sytuację osób 50+ na małopolskim rynku pracy oraz Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS z prezentacją nt. rządowego programu „Solidarność pokoleń”.

Część druga konferencji – zgodnie z przyjętą konwencją – obejmowała przegląd dobrych praktyk na rzecz 50+ z regionu Małopolski oraz prezentację wyników badań prowadzonych przez Partnera projektu – Uniwersytet Łódzki (dr Justyna Wiktorowicz).

Spotkanie w Krakowie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych władz – swoją obecnością zaszczycił zebranych wicewojewoda małopolski, Andrzej Harężlak oraz przedstawicieli instytucji rynku pracy i ośrodków pomocy społecznej, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Warto wspomnieć także o licznie przybyłych przedstawicielach mediów, na których pytania Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiadał jeszcze przed rozpoczęciem konferencji.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014