Skip to Content
Back

Konferencja regionalna, Wrocław, 15 listopada 2012

Dnia 15 listopada 2012 roku odbyła się we Wrocławiu kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Cykl konferencji regionalnych jest organizowany wspólnie przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządu, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie otworzyła  Justyna Garbarczyk - Zastępca Dyrektora CRZL ds. Realizacji Projektów, która powitała zebranych gości oraz dokonała prezentacji działań Centrum i zadań realizowanych w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”,

W trakcie konferencji została scharakteryzowana sytuacja osób 50+ na lokalnym rynku pracy oraz zaprezentowano projekty i działania podejmowane w regionie dolnośląskim na rzecz osób z tej grupy wiekowej. W drugiej części spotkania szczególną uwagę zwróciło wystąpienie przedstawiciela Tematycznych Grup Roboczych, funkcjonujących w ramach projektu, poświęcone dobrym praktykom dla 50+ w krajach skandynawskich.

Jak zawsze, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób związanych z tematyką 50+.


Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014