Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Wszystko zależy od indywidualnej postawy pracownika

Rozmowa z p. Elżbietą Żelechowską, specjalistą ds. kadrowo-płacowych w firmie „As-Babuni” – producenta makaronów na Lubelszczyźnie.

Jak długo firma istnieje na rynku? Czy to rodzinny biznes?
Firma „As-Babuni” istnieje od 1992 r., czyli już 22 lata.  Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i należy do 3 prywatnych właścicieli.

Czy w firmie zatrudniacie osoby po 50. roku życia? Jakie cechy wykazują takie osoby, jakie są w pracy?
Osób powyżej 50. roku życia jest u nas w firmie prawie połowa. To dużo. W zasadzie nie ma reguły jeśli chodzi o cechy pracowników 50+ – zazwyczaj są to osoby doświadczone, odpowiedzialne i sumienne, jednak wszystko zależy od indywidualnej postawy każdego pracownika.

Czy osoby 50+ w firmie „As- Babuni” to osoby z krótkim czy długim stażem pracy? Na jakich stanowiskach pracują osoby po 50. roku życia?
Staż pracowników 50+ zatrudnionych w naszej firmie jest bardzo różny – od kilku miesięcy do kilkunastu lat. Większość z nich jest jednak z nami już od dawna, najczęściej są to osoby, które pracują od 5 do 10 lat. Średnia wieku w naszej firmie to 46 lat. Spośród 100 pracowników „Asa- Babuni”, aż 42 osoby mają powyżej 50 lat. Większość z nich pracuje w dziale produkcji, sześć osób w administracji i zarządzie.

Czy korzystaliście lub korzystacie z jakichkolwiek refundowanych programów szkoleniowych dla osób po 50 roku życia lub korzystacie z ulg związanych z zatrudnianiem pracowników 50+?
W 2013 roku skorzystaliśmy z programu dofinansowania działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy (z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej). Chodziło o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, skierowanych z urzędu pracy.  Złożyliśmy wniosek do urzędu i dostaliśmy dofinansowanie na zakup jednej maszyny zamykająco – klipsującej, w zamian za co zobowiązaliśmy się, że zatrudnimy na okres dwóch lat 5 osób skierowanych z urzędu pracy do obsługi tej maszyny. Trzy z zatrudnionych osób musiały spełniać wymóg wiekowy, czyli mieć powyżej 50. roku życia. Ponadto korzystamy z ulg, które zapewnia ustawa o zwolnieniach z płacenia składek ZUS na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia.

Czy wie Pani na czym polega „zarządzanie wiekiem” w firmie?
Oczywiście. Zarządzanie wiekiem to zarządzanie różnorodnością, które polega na realizacji różnorodnych działań pozwalających na racjonalne i efektywne wykorzystanie kadry pracowniczej,  z uwzględnieniem  potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Możliwości i kwalifikacje  "dobrych" pracowników wraz z upływem czasu rosną, więc tacy pracownicy sami dostosowują się do bieżących  potrzeb firmy. Natomiast inni niezależnie od wieku i kwalifikacji "papierowych"  nie są w stanie się do tych potrzeb dostosować.

Jak jest realizowane "zarządzanie wiekiem" w firmie "As- Babuni"? Jakie są zalety zróżnicowanej wiekiem kadry?
W  firmie "As-Babuni" zarówno rekrutacja nowych pracowników jak i ocena pracy już zatrudnionych jest dokonywana z punktu widzenia ich kompetencji, a nie ze względu na wiek.

Różnorodność wiekowa  naszych pracowników tylko pozytywnie wpływa na bieżące funkcjonowanie firmy. Doświadczenie i zaangażowanie starszych pracowników połączone z pomysłowością i szybkością działania młodszych, daje pozytywne rezultaty. Z moich obserwacji wynika, że zarządzanie wiekiem w  firmie jest procesem realizowanym przez Zarząd w sposób naturalny.

Dziękujemy za rozmowę

Głosem eksperta: Podnoszenie efektywności pracowników w dojrzałym wieku

Tomasz Schimanek
ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Firma „As-Babuni” jest przykładem tego, co za 15-20 lat czeka większość działających w Polsce przedsiębiorstw czyli dużego udziału dojrzałych pracowników w zespołach pracowniczych. Stanie się tak dlatego, że polskie społeczeństwo zaczęło się starzeć, co spowodowane jest wydłużaniem długości życia Polaków, niską dzietnością i ujemnym saldem bilansu migracji. Obecnie mniej więcej co piąty Polak ma 60 lat i więcej, za 20 lat będzie to już prawie co trzeci mieszkaniec naszego kraju.

Pracodawcy czy chcą, czy nie, będą mieli do czynienia z coraz starszymi pracownikami. Dlatego warto już teraz (tak jak „As-babuni”) przygotować się na to, przede wszystkim poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, które będą pozwalały firmie podtrzymywać produktywność pracowników 50+ oraz wykorzystywać atuty płynące ze zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych. Dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości dojrzałych pracowników, wykorzystywanie nabywanej przez nich latami wiedzy pragmatycznej i przekazywanie jej młodszym pracownikom, budowanie relacji mistrz-uczeń to przykłady takich rozwiązań.


Web Content Display Web Content Display