Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja międzynarodowa, Warszawa, 28 listopada 2014 r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zoranizowało międzynarodową konferencję w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+", która odbyła się 28 listopada 2014 roku.

Konferencję otworzyła Małgorzata Marcińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która w swym wystąpieniu podniosła temat zwiększającej się w Polsce liczby kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia, przy jednoczesnym niskim wskaźniku zatrudnienia w tej grupie wiekowej. Wskazała, iż wzrost poziomu zatrudnienia osób dojrzałych to nie tylko wyzwanie, ale i obowiązek. Projekt systemowy „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,realizowany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.

W konferencji wzięli udział: Dariusz Kapusta, dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Tadeusz Gospodarczyk, zastępca dyrektora Centrum RZL ds. projektów. Przewodnim tematem konferencji była aktualna sytuacja osób dojrzałych na rynku pracy w Polsce oraz ocena działań podejmowanych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej. Podczas konferencji przedstawiono dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w Polsce. Zaprezentowane zostały także doświadczenia międzynarodowe, które zaprezentowali m.in. przedstawiciele OECD, KE oraz Banku Światowego.

Wśród uczestników byli przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, Instytucji Rynku Pracy, Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz goście zagraniczni z krajów Unii Europejskiej.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014