Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja ogólnpolska, Warszawa, 27-28 czerwca 2012

W dniach 27-28 czerwca 2012 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie ogólnopolską konferencję "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Celem konferencji była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób. Adresatami tego wydarzenia byli przede wszystkim przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – udział w niej wzięło ponad 200 uczestników z całej Polski. Wśród honorowych gości znaleźli się m.in.:  Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Joanna Staręga-Piasek, Społeczny Doradca Prezydenta RP, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania. 

W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję oraz wymianę wiedzy i doświadczenia. Temu ostatniemu służyły panele tematyczne, które odbyły się w drugim dniu konferencji i poświęcone były takim zagadnieniom, jak: profilaktyka prozdrowotna osób 50+, zadania polityki społecznej wobec osób 50+, sytuacja na rynku pracy kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 50. lat oraz kształcenie ustawiczne i jego wpływ na wzrost aktywności zawodowej osób w tej grupie wiekowej. Zaowocowały one wieloma cennymi wnioskami, które będą stanowić punkt wyjścia do dalszych działań.

Konferencja, zainaugurowała cykl działań o charakterze ogólnopolskim na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ (w tym 16 konferencji regionalnych poświęconych tej problematyce).


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014