Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Kielce, 12 września 2012

W środę 12 września 2012 roku odbyła się w Kielcach pierwsza konferencja regionalna pt. "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

W spotkaniu uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Czesława Ostrowska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWŚ - Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach - Andrzej Lato oraz dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - Dariusz Kapusta.

Pani minister w wystąpieniu otwierającym konferencję mówiła o realizacji rządowego programu „Solidarność pokoleń” oraz jego znaczeniu w świetle zachodzących w całej Europie zmian demograficznych. Najbliższe lata przyniosą znaczące zmiany na rynku pracy – sukcesywnie zmniejszać się będzie liczba pracowników młodych na rzecz osób w wieku 50+. W tej sytuacji konieczne jest pokonywanie stereotypów dotyczących starszych pracowników oraz zachęcenie ich do jak najdłuższej aktywności na rynku pracy. Pracodawcy będą zmuszeni zmienić swoje nastawienie do pracowników w wieku 50+ i zaczną korzystać z ich doświadczeń zawodowych. 

Podczas konferencji przedstawiono także sytuację osób w wieku 50+ na świętokrzyskim rynku pracy oraz działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z tej grupy wiekowej podejmowane na terenie województwa.

Konferencja w Kielcach rozpoczęła cykl 16 konferencji regionalnych, które odbędą się we wszystkich miastach wojewódzkich naszego kraju w okresie od września 2012 do maja 2013 roku. Celem spotkań jest promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób – zwłaszcza w aspekcie regionalnym.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014