Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Łódź, 10 stycznia 2013

W czwartek 10 stycznia 2013 roku odbyła się już ósma z kolei konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność Pokoleń”.

Tym razem gościliśmy w Łodzi – mieście partnera projektu – Uniwersytetu Łódzkiego, który był licznie reprezentowany w gronie uczestników.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonali: Marcin Bugajski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego wraz z Jolantą Chełmińską, Wojewodą Łódzkim i prof. zw. dr hab. Zofią Wysokińską, Prorektor ds. współpracy z zagranicą UŁ.

W pierwszej części konferencji głos zabrali kolejno:

  • Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, który przedstawił rządowy program Solidarność Pokoleń; 
  • Marzenna Skowrońska z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, która dokonała prezentacji projektu oraz samego Centrum; 
  • Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, który przybliżył zebranym sytuację osób 50+ na łódzkim rynku pracy;
  • Patrycja Woszczyk, Dyrektor Zarządzający HRP Group, która opowiedziała o projekcie „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+”.

W części drugiej spotkania oprócz przeglądu projektów realizowanych na rzecz 50+ w regionie znalazły się również wystąpienia dr hab. prof. UŁ Bogusławy Urbaniak poświęcone wynikom badań „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce” oraz dr Agnieszki Fihel z Uniwersytetu Warszawskiego, która opowiedziała o sytuacji zdrowotnej osób 50+ w naszym kraju.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co świadczy o aktualności poruszanych zagadnień i potrzebie tego typu spotkań środowiskowych.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014