Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Lublin, 08 listopada 2012

W czwartek 8 listopada 2012 roku odbyła się w Lublinie kolejna konferencja regionalna.

W konferencji udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządu, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.

Spotkanie otworzył Dyrektor Centrum RZL – Dariusz Kapusta, który powitał zebranych gości oraz przedstawił zakres działalności Centrum i opowiedział o zadaniach realizowanych w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, inicjatora spotkania. Wśród prelegentów znaleźli się również Kazimierz Stocki, Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, którzy scharakteryzowali sytuacje osób 50+ na lubelskim rynku pracy oraz omówili formy aktywizacji zawodowej tych osób.

W trakcie konferencji zostały również zaprezentowane lokalne projekty kierowane do osób 50+ (Katarzyna Urban  Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich; Monika Kranz-Szurek Europerspektywa), a także działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz osób w tej grupie wiekowej (Łukasz Sybicki). Ostatnie wystąpienia poświęcone były zagadnieniom aktywności społecznej osób w wieku 50+ (dr Anna Nicińska, Tematyczne Grupy Robocze) oraz badaniom realizowanym w ramach projektu (dr Piotr Szukalski, Marta Gorzuchowska – Uniwersytet Łódzki, Partner projektu).


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014