Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Olsztyn, 27 września 2012

W czwartek 27 września 2012 roku odbyła się w Olsztynie kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ – Solidarność pokoleń”.

Tym razem było ona poświęcona problemom związanym z aktywizacją zawodową osób 50+ w województwie warmińsko-mazurskim.

W spotkaniu udział wzięła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska, otwierając konferencję przedstawiła zebranym założenia rządowego programu „Solidarność pokoleń”, a także podkreślała znaczenie walki ze stereotypami na temat starszych pracowników.  Jak zauważyła Pani Minister, kolejne lata przyniosą nam erę pracownika, a nie pracodawcy. Zmiana struktury wiekowej osób zatrudnionych – czyli zmniejszająca się liczba pracowników młodych – spowoduje, że osoby w wieku 50+, staną się niezwykle cenne dla pracodawców, którzy chętnie korzystać będą z ich doświadczenia zawodowego.

Podczas konferencji zaprezentowano również wiele innych niezwykle ciekawych wystąpień. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski dokonał charakterystyki regionalnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób w wieku 50+. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja działań na rzecz osób starszych podejmowanych przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa, o których opowiedział Bartłomiej Głuszak – Prezes Federacji.

Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się z lokalnymi inicjatywami Ligi Kobiet Polskich, japońską polityką wobec osób starszych, a także z działaniami realizowanymi w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”.

W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele regionalnych instytucji rynku pracy oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014