Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Szczecin, 23 stycznia 2013

Dnia 23 stycznia 2013 roku odbyła się w Szczecinie kolejna konferencja regionalna pn. „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń".

Konferencję otworzyła Jacqueline Kacprzak z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, która powitała zebranych gości oraz zaprezentowała założenia rządowego programu „Solidarność pokoleń”. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowała Katarzyna Brzychcy – Zastępca Dyrektora WUP w Szczecinie, której wystąpienie było poświęcone działaniom na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+, prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

W trakcie spotkania zaprezentowano również liczne przykłady dobrych praktyk na rzecz osób 50+ podejmowanych w regionie województwa zachodniopomorskiego – m.in. działania podejmowane w powiecie polickim nakierowane na aktywizację społeczno-zawodową osób w wieku powyżej 50. lat, a także liczne projekty współfinansowane z EFS, adresowane do osób 50+ („50+ dla 50+”, „Witryna pracy 50+”, „Best Agers”). Bardzo ciekawą ofertę dla osób dojrzałych przygotowały także biblioteki publiczne województwa zachodniopomorskiego, w których organizowane są cykliczne szkolenia (np. komputerowe) dla seniorów. Ze szczególnym uznaniem uczestników spotkało się wystąpienie zatytułowane „Przedsiębiorczość, odwaga, godność – praca i działalność osób 50+ w podmiotach ekonomii społecznej, podczas którego o swoich doświadczeniach opowiadali założyciele spółdzielni socjalnych (wszyscy w wieku 50+).

Wszystkie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie zebranych uczestników, którzy w kuluarach chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami i nawiązywali kontakty. 

Konferencja została zorganizowana ” przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014