Skip to Content

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konferencja regionalna, Warszawa, 10 grudnia 2012

W poniedziałek 10 grudnia 2012 roku odbyła się w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie kolejna konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”.

Poniedziałkowa konferencja była 7. z 16 konferencji regionalnych poświęconych promocji aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz działaniom mającym na celu wydłużenie i zwiększenie tej aktywności w perspektywie poszczególnych regionów naszego kraju. Cykl konferencji regionalnych jest współorganizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Konferencja – jak zawsze – była podzielona na dwie części, na które składały się odpowiednio prezentacja działań rządowych oraz podejmowanych przez instytucje rynku pracy i jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz osób 50+ oraz druga stanowiąca przegląd dobrych praktyk oraz badań dotyczących tej tematyki.

Uroczystego otwarcia dokonał Dariusz Kapusta  - Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, który serdecznie powitał licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością zebranych zaszczyciła Pani Minister Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, której prezentacja otwierała część merytoryczną konferencji. Poza tym w spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Baczewski - Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, który przedstawił założenia i stopień zaawansowania rządowego programu „Solidarność Pokoleń”; Aleksander Kornatowski - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, którzy opowiedzieli o działaniach kierowanych do osób 50+ w ramach zadań realizowanych przez obie instytucje.

Podczas konferencji zaprezentowano również najciekawsze projekty adresowane do osób w wieku 50+ z Mazowsza, a także przedstawiono dokonania Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, które zostało nagrodzone przez Komisję Europejską w konkursie towarzyszącym obchodom Europejskiego Roku Aktywnego Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej oraz działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania wiekiem w firmach. W drugiej części została również scharakteryzowana sytuacja osób 50+ w systemie zabezpieczenia społecznego (prof. Gertruda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego), a także dokonano przeglądu badań realizowanych przez Partnera Projektu – Uniwersytet Łódzki.


Web Content Display Web Content Display

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014