Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog dobrych praktyk dla 50+

  

Czym są dobre praktyki?

Mianem dobrych praktyk określamy innowacyjne projekty i przedsięwzięcia (cykliczne lub jednorazowe), które zostały z powodzeniem zrealizowane w gminach, regionach oraz na szczeblu krajowym. Stanowią one praktyczne rozwiązanie konkretnych problemów i przynoszą określone, pozytywne rezultaty. Dobre praktyki powinny być uniwersalne, a co za tym idzie – możliwe do zastosowania w innych organizacjach.

Katalog dobrych praktyk tworzony w ramach działań projektu  dotyczy wyrównywania szans na rynku pracy osób w wieku 50+. Będzie on obejmował projekty kierowane do kobiet i mężczyzn w wieku dojrzałym, mające na celu aktywizację zawodową tej grupy, wzrost ich szans na rynku pracy, podnoszenie kompetencji zawodowych itp. oraz rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem przyjęte w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach w naszym kraju.

Katalog będzie systematycznie uzupełniany w miarę postępu prac badawczych Partnera projektu oraz Tematycznych Grup Roboczych.

Zachęcamy także do zgłaszania dobrych praktyk na rzecz osób w wieku 50+ znanych z własnego doświadczenia. Posłużą one do rozbudowania katalogu.

Opisy dobrych praktyk prosimy przesyłać na adres mailowy: projekt50plus@crzl.gov.pl, wpisując w tytule "dobre praktyki".

 

PROJEKTY DLA OSÓB 50 REALIZOWANE W LATACH 2004-2009