Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
zapraszają na konferencję:

 

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+
- Solidarność pokoleń

 

Termin: 27–28 czerwca 2012 r.

Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Celem konferencji jest promocja aktywności zawodowej kobiet
i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej tych osób.

Konferencja, realizowana w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1, inauguruje cykl działań o charakterze ogólnopolskim (w tym 16 konferencji regionalnych poświęconych tej problematyce) na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję i wymianę wiedzy i doświadczenia.

Konferencja odbędzie się z udziałem Pana Władysława
Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej
.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

JAK DOJECHAĆ?

 

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela Emilia Ignaciuk, tel. 22 826 51 34, e-mail: emilia.ignaciuk@crzl.gov.pl