Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

INNOWACYJNE NARZĘDZIA do zastosowania w obszarze aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

W Krajowej Instytucji Wspomagającej - Centrum Projektów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypracowywane są, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, innowacyjne rozwiązania problemów w ważnych dla życia publicznego obszarach polityk społecznych.

Rozwiązania te powstają po to, aby w sposób bardziej skuteczny odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami codzienność, takie jak np.: niedostosowanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy, wysoka stopa bezrobocia wśród osób po 45 roku życia, niski poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, czy niedostateczny rozwój metod i narzędzi zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.  Narzędzia te są wypracowywane  przez osoby i instytucje, zajmujące się tymi problemami na co dzień, a ich użyteczność jest weryfikowana w praktyce. Niezwykle istotne jest także to, że wypracowane przez jedną instytucję narzędzia mogą być z powodzeniem zastosowane przez inne, które borykają się z podobnymi problemami. Same rozwiązania mają konkretną, gotową do zastosowania w praktyce formę – może to być np. poradnik, instrukcja działania, program kształcenia lub gotowy do wdrożenia model.

Opisy dotyczące różnych rozwiązań zamieszczone są w blokach  tematycznych w obszarze zatrudnienie i integracja społeczna i dostępne są na stronie internetowej KIW (http://www.kiw-pokl.org.pl/; w zakładce „Innowacje” – „Upowszechnianie i mainstreaming”). Dodatkowo, można tam znaleźć narzędzia wypracowane w ramach innych obszarów związanych z innowacjami społecznymi: Edukacja i szkolnictwo wyższe, Dobre Rządzenie, Adaptacyjność (ścieżka dostępu do materiałów jak powyżej) oraz powstałych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (http://www.kiw-pokl.org.pl/; zakładka „Projekty i Produkty” – „IW EQUAL”).

Dostęp do tych rozwiązań jest bezpłatny, a ich zbiorcze zestawienie wraz z charakterystyką oraz gotowymi do pobrania narzędziami jest dostępne dla wszystkich.  Mogą być zastosowane (powielone w całości lub zmodyfikowane) także w Państwa instytucjach lub instytucjach/podmiotach, z którymi Państwo współpracujecie.  Lista dostępnych rozwiązań nie jest zamknięta – wypracowywane są nowe narzędzia, które będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej KIW.

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych już innowacyjnych rozwiązań!
Poniżej prezentujemy linki do wyszukiwarek tych rozwiązań.

Projekty POKL
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=32&Itemid=196&lang=pl

Projekty PIW EQUAL
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=34&Itemid=298&lang=pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014