Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009

Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009

Partner projektu - Uniwersytet Łódzki przeprowadził badania nad programami adresowanymi do osób w wieku 50+, zrealizowanymi w Polsce w latach 2004-2009. Efektem tych działań jest raport stanowiący podsumowanie i ocenę działań już zamkniętych, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2009 roku.

"Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009", przygotowany pod redakcją Bogusławy Urbaniak i Justyny Wiktorowicz, ukazał się w 2011 roku. 

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

Wersja polska:

Wersja angielska:

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014