Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy

Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy

Badanie rozwiązań systemowych państw europejskich skupione zostało na próbie uchwycenia całościowego podejścia do polityki aktywnego starzenia się w wybranych 10 krajach. Uwzględnia ono nie tylko typowe instrumenty biernej i aktywnej polityki rynku pracy, ale również to, jak skonstruowana jest polityka zabezpieczenia społecznego (dostępność emerytur i rent), zdrowotna (zwłaszcza problem rehabilitacji medycznej), edukacyjna (kursy i szkolenia). Badanie obejmuje ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz szczególnych uwarunkowań ich wdrażania.

„Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy” przygotowany pod redakcją  E. Kryńskiej i P. Szukalskiego, ukazał się w 2013 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

Wersja polska:

Wersja angielska:


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014