Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Synergia pokoleń

Wywiad z Ryszardem Dymnym, Prezesem Zarządu firmy Kuchnie Świata S.A.

Panie Prezesie, proszę powiedzieć czym zajmuje się Pańska firma?
Kuchnie Świata mają trzy różne obszary działalności: pierwszy to zaopatrzenie restauracji we wszystkie produkty żywnościowe, szczególnie specjalistyczne, np. owoce morza czy produkty wykorzystywane w kuchniach azjatyckich. Drugim kierunkiem są sklepy – zaopatrujemy duże sieci supermarketów, jak również sprzedajemy szeroki asortyment produktów w sklepach pod naszą marką.
Trzecim obszarem jest produkcja i dystrybucja produktów chemicznych m.in. środków do mycia i dezynfekcji dla zakładów przemysłu spożywczego i gastronomii. Każdy z tych trzech sektorów to oddzielny pion zarządzania i operacji – wspólna jest jedynie księgowość oraz Zarząd.

Od jak dawna jesteście Państwo obecni na rynku?
Działamy od roku 1990, czyli blisko 25 lat.

Ilu pracowników zatrudniają Kuchnie Świata i jaki jest przekrój wiekowy kadry?
Zatrudniamy ok. 250 osób. Ze względu na fakt, że firma już długo działa na rynku, w naszym zespole jest wiele osób, które pracują 15 lat lub dłużej – to ludzie w wieku 40-55 lat i więcej. Staramy się oferować miejsca pracy dobrym pracownikom, oddanym pracy i poważnie do niej podchodzącym – wiek nie jest tu czynnikiem decydującym.

Czy byłby Pan w stanie wymienić kilka najczęściej spotykanych zalet pracowników 50+?
Pracowników w wieku 50+ zazwyczaj wyróżnia sumienność, uczciwość i punktualność. Bardzo odpowiedzialnie podchodzą do pracy i wykonywanych obowiązków oraz angażują się w nią z myślą o długoterminowej perspektywie zatrudnienia.

Czy w ramach firmy podejmowane są działania z zakresu zarządzania wiekiem? Czy może Pan podać przykłady?
Bardzo istotne jest dla nas m.in. podnoszenie kwalifikacji naszej kadry. Pracownicy, którzy pragną się dokształcać i znajdą szkolenie mogące służyć temu celowi, mogą liczyć na jego sfinansowanie przez firmę. Najczęściej są to różnego rodzaju szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Ponadto, ze względu na wielkość firmy, jej szeroką działalność i rozproszenie w kilku oddziałach na terenie kraju, dostrzegamy dużą wartość płynącą z działań budujących poczucie wspólnoty w ramach firmy. Dlatego m.in. dwa razy w roku organizujemy wyjazdy integracyjne, pozwalające pracownikom z różnych sekcji i w różnym wieku, bliżej się poznać i w efekcie sprawniej współpracować.

Czy dostrzega Pan zalety zróżnicowanej wiekiem kadry?
Naturalnie, w firmie potrzebni są pracownicy w różnym wieku. Niekwestionowanym atutem pracowników z dłuższym stażem jest ich doświadczenie – szczególnie istotne dla kadry zarządzającej. Bardzo ważne w każdej firmie jest jednak także świeże spojrzenie i innowacyjne podejście młodszych pracowników.

Jako przykład mogę wskazać jeden z naszych oddziałów, gdzie zatrudniliśmy osobę mającą w przyszłości zastąpić dotychczasowego dyrektora, będącego już w wieku przedemerytalnym. W rezultacie powstał świetnie funkcjonujący tandem – nowo zatrudniony pracownik kieruje rozwojem działalności oddziału, wprowadza innowacje w jego funkcjonowaniu, podczas gdy starszy, znający firmę od podszewki, zajmuje się jej bieżącym działaniem i administracją. Z pewnością bardzo pomaga fakt, że obaj panowie się lubią i dobrze rozumieją.

Dojrzali pracownicy mogą wnosić wiele do rozwoju i zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa – dzięki bogatemu doświadczeniu nabytemu we wcześniejszych miejscach zatrudnienia mogą przenosić dobre praktyki i nawyki na grunt nowej pracy.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Głosem eksperta: Dlaczego warto zatrudniać dojrzałych pracowników

dr Monika Gładoch
doradca Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej

Z zatrudnieniem każdego nowego pracownika zawsze związana jest niepewność, czy sprosta zadaniom w pracy. To także obawa o jego zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy. Pracownicy 50+, z wieloletnim stażem, starają się realnie oceniać swoje możliwości w pracy. Posiadają także doświadczenie i bezcenną wiedzę, którą zdobywali w ciągu wielu lat zatrudnienia. Dzięki temu mogą być mentorami dla młodszych współpracowników.

Co więcej, ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że dojrzałych pracowników cechuje niższy współczynnik absencji chorobowej niż pracowników w przedziale wieku 25-35 lat – warto pamiętać, że rzadziej korzystają oni również ze zwolnień związanych z sytuacją rodzinną. Ponadto, z zatrudnieniem pracowników 50+ wiążą się specjalne ulgi dla pracodawców, które dodatkowo obniżają koszty pracy.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента