Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Szkolenia

Jestem bezrobotnym urzędnikiem. Mam 52 lata. Pół roku temu zostałem zwolniony i od tego czasu nie mogę znaleźć pracy, choć wysyłam sporo CV. Rozważam zmianę zawodu. Jak mogę zdobyć cenione przez pracodawców umiejętności? Nie stać mnie na drogie szkolenia.

Na rynku dostępna jest bogata oferta szkoleń dla firm i osób indywidualnych. Szkolenia komercyjne są niestety drogie.

Bezpłatne szkolenia prowadzone są przez fundacje, stowarzyszenia czy jednostki samorządowe, np. powiatowe urzędy pracy. Listę szkoleń finansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych adresowanych zarówno dla bezrobotnych, jak i dla pracujących, można znaleźć miedzy innymi na stronie http://www.fundusze-europejskie.pl/bezplatne-szkolenia/.

Bazę różnych szkoleń znajdzie Pan np. w serwisie internetowym www.inwestycjawkadry.pl. Autorzy serwisu pod jednym adresem zgromadzili informacje na temat aktualnej oferty kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, w tym finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zatem nieodpłatnych dla uczestniczących w nich osób.

Projektów szkoleniowych można także szukać w serwisie internetowym www.projekty.efs.gov.pl. Serwis ten gromadzi informacje na temat projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby bezrobotne mogą również korzystać z wyszukiwarki szkoleń (i ofert pracy) dostępnej na portalu Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia: www.zielonalinia.gov.pl.
Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji można także uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeżeli w ofercie lokalnego urzędu pracy brak jest odpowiedniego szkolenia, należy takie szkolenie znaleźć samodzielnie na rynku, i w tym przypadku można liczyć na jego sfinansowanie przez urząd. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, ze sfinansowania szkolenia indywidualnego mogą korzystać nie tylko osoby bezrobotne, ale również „pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym, w wieku 45 lat i powyżej, zarejestrowana w Urzędzie Pracy”.

Poza szkoleniami oferowanymi przez urząd w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, urząd może zaoferować także pożyczki szkoleniowe, sfinansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów lub uprawnień zawodowych, pokrycie kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, czy dofinansowanie studiów podyplomowych.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014