Перейти к содержимому

Навигационная цепочка Навигационная цепочка

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Публикатор Публикатор

Назад

Wolontariat

Mam 53 lata, niedawno przeszłam na emeryturę pomostową. Mam dużo wolnego czasu, który chciałabym wykorzystać, pomagając innym. Myślałam o wolontariacie, ale wolontariuszami są chyba tylko uczniowie i studenci?

Czy osoba w moim wieku może zostać wolontariuszem? Jak się do tego zabrać? Gdzie szukać informacji?

Wprawdzie wśród wolontariuszy rzeczywiście przeważają ludzie młodzi, jednak osoby dojrzałe, w wieku 50-60 lat także świetnie sprawdzają się w tej roli. Ich wolny czas, wiedza i doświadczenie zawodowe stanowią olbrzymi kapitał. Starsi wolontariusze często podejmują się zadań, które wymagają specjalistycznych umiejętności czy życiowego doświadczenia, poświęcają też więcej czasu na wolontariat niż osoby młode.

Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w wolontariat, musi Pani sobie odpowiedzieć na dwa pytania: 

1. Ile czasu w tygodniu mogę poświęcić na pomoc wybranej przeze mnie organizacji? Jeden dzień w tygodniu? Może więcej?

Niektóre z fundacji czy stowarzyszeń stawiają wymóg minimalnej liczby godzin zaangażowania wolontariuszy. Warto wiec zastanowić się, czy obowiązki wolontariusza nie będą kolidowały z innymi zobowiązaniami.

2. Czym chcę się zająć, komu pomagać i jakie zadania wykonywać?

Wolontariuszom mogą być powierzane różne funkcje. Niektórzy wykonują zadania podobne do zawodowych, inni realizują w pracy wolontariackiej swoje pasje, jeszcze inni robią coś, czego nigdy wcześniej nie robili.  Wolontariusze pomagają osobom potrzebującym – dzieciom, niepełnosprawnym, podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej, pomagają w schroniskach dla zwierząt, zbierają podpisy, kwestują. Mogą też wykonywać prace biurowe, tłumaczyć teksty z języków obcych, prowadzić księgowość organizacji, administrować jej stroną internetową, udzielać specjalistycznych porad, koordynować projekty, organizować różne wydarzenia, wspierać kampanie społeczne.

Pani obowiązki będą zależały przede wszystkim od tego, z jaką organizacją podejmie Pani współpracę oraz od umiejętności, które ma Pani jej do zaoferowania.

Jeśli już zna Pani odpowiedzi na powyższe pytania, może Pani przystąpić do poszukiwania konkretnej fundacji czy instytucji. Można zacząć od dokładnego rozpoznania organizacji działających w sąsiedztwie, warto pytać znajomych i osoby znane ze swojego społecznego zaangażowania.

Pod adresem www.bazy.ngo.pl znajdzie Pani bazę wszystkich działających w Polsce fundacji i stowarzyszeń. Wystarczy wpisać miasto, a uzyska Pani pełną listę tych instytucji.

Zanim wybierze Pani konkretną organizację, warto wejść na jej stronę internetową, by zapoznać się z jej działalnością, zorientować w celach i sposobach działania. Już wtedy będzie Pani mogła zastanowić się, w jaki sposób może Pani tę organizacje wesprzeć, jakie zadania wykonywać.

Kolejnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z organizacją. Może Pani od razu złożyć wizytę w konkretnej organizacji lub najpierw zadzwonić czy napisać emaila. Jeżeli organizacja będzie zainteresowana podjęciem współpracy z Panią, kolejnym krokiem będzie z pewnością dłuższa rozmowa na temat Pani przyszłych obowiązków, zadań itp.

Może zdarzyć się, że zostanie Pani przyjęta początkowo na krótki okres próbny, podczas którego zapozna się Pani z działaniem organizacji i będzie miała okazję sprawdzić, czy wykonywane obowiązki Pani odpowiadają i są pożyteczne dla organizacji.

Kolejnym, ostatnim już etapem, jest podpisanie umowy wolontariackiej - taką umowę w świetle przepisów powinny z wolontariuszami zawrzeć organizacje korzystające z ich pomocy przez okres dłuższy niż 30 dni (jeżeli chcielibyśmy podpisać umowę także na pierwsze tygodnie wolontariatu, organizacja ma obowiązek się na to zgodzić). W umowie określane są na przykład: czas trwania współpracy, rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu czy projektu oraz minimalna ilość czasu, jaką zobowiązujemy się poświęcać na współpracę.

Wiele przydatnych informacji znajdzie Pani na stronie Centrum Wolontariatu: www.wolontariat.org.pl

Ofert wolontariatu można szukać również poprzez internetowe wyszukiwarki ofert. Jedną z nich może być: wolontari.at


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014