Перейти к содержимому
Назад

Zatrudnianie osoby na emeryturze

Jestem właścicielem małej firmy. Chciałbym zatrudnić doświadczoną księgową. Ostatnio znalazłem odpowiednią kandydatkę, jednak ta Pani od kilku lat przebywa na wcześniejszej emeryturze. Czy zatrudnianie emerytów jest zgodne z prawem? Czy nie będę miał z tego powodu problemów i czy ta Pani może podjąć pracę, a jednocześnie pobierać świadczenia emerytalne?

Zatrudnianie osób przebywających na emeryturze lub wcześniejszej emeryturze jest całkowicie zgodne z prawem, niezależnie od tego, czy jest to zatrudnienie na umowę o pracę czy też pracodawca podpisze z emerytem umowę cywilno-prawną.

W przypadku osób na wcześniejszej emeryturze (oraz rencistów) obowiązują jednak limity zarobków, po przekroczeniu, których ZUS zawiesi im lub wstrzyma wypłatę świadczenia. Zmniejszeniu ulegnie emerytura, jeżeli pensja pracownika wyniesie między 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast jego wynagrodzenie przekroczy 130% przeciętnej płacy – świadczenie zostanie zawieszone.

Wypłata świadczenia zostanie wznowiona, gdy ta osoba zakończy współpracę z firmą lub osiągnie wiek uprawniający do przejścia na emeryturę.

Kwoty graniczne podane są na stronie ZUS: http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52


Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014