Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jak znaleźć pracę po 50-tce?

Jeszcze kilka lat temu praca w jednym przedsiębiorstwie od młodości do emerytury była całkiem realna. Dzisiaj jest to niemal niespotykane.

Zmieniamy pracę coraz częściej, z różnych powodów i w wielu przypadkach nie jest to zależne od nas. Brak pracy często dotyka osoby dojrzałe. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim ważne jest, by wiedzieć, jak nowej pracy   skutecznie szukać!

Poszukiwanie nowej pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem. Jeśli spotyka to osobę po 50. roku życia, czasem zaledwie kilka lat przed wiekiem emerytalnym, może się wydawać, że szukanie nowej pracy jest zajęciem bezskutecznym. Nie wszyscy z nas zdają sobie sprawę z tego, że 50+ to doskonały wiek by realizować się zawodowo.

Zatrudnienie po 50. roku życia jest ważne nie tylko ze względu na korzyści materialne i podniesienie jakości życia – daje ogromną satysfakcję oraz umożliwia osobisty rozwój. Dłuższa praca przekłada się też na większą aktywność społeczną oraz na wyższą emeryturę.

Jednak poszukiwanie pracy często bywa zajęciem czasochłonnym. Należy więc zacząć od dobrego nastawienia, uwierzenia we własne możliwości i uświadomienia sobie, że pracownik 50+ to pracownik wartościowy, stanowiący cenny kapitał dla każdego przedsiębiorstwa.

Musimy bardzo wyraźnie widzieć swoją wartość i pamiętać, że jesteśmy cenni dla pracodawcy. Pracownik 50+ to nie tylko bogate doświadczenie, ale przede wszystkim większa gwarancja stabilności i lojalności. Bardzo często dojrzałe osoby mają też mniej zobowiązań i mogą w pełni poświęcić się pracy” – podkreśla Grzegorz Załuski, trener biznesu, doradca, mediator BodyLanguage Institute Polska

Od czego zatem zacząć poszukiwanie nowej pracy?

1. Skorzystaj z dostępnych możliwości i wybierz rozwiązanie odpowiednie dla siebie

Szukając pracy możemy liczyć na pomoc instytucji publicznych. Zarejestrowanie się w urzędzie pracy i zorientowanie w dostępnych możliwościach powinno być jedną z pierwszych czynności na drodze do znalezienia pracy. Urzędy pracy oferują szereg instrumentów – w tym dedykowanych osobom w wieku 50+, umożliwiających powrót do pracy i podnoszenie kwalifikacji. Ułatwienia dla osób 50+ bezrobotnych i poszukujących pracy oferowane przez państwo obejmują:

Porady i informacje
Urzędy pracy dysponują informacją na temat rynku pracy, ogólnie dostępnych ofertach pracy oraz służą radą w kwestii możliwości szkolenia i kształcenia.

Indywidualny plan dla osób bezrobotnych 50+
Osobom w wieku 50+ zarejestrowanym jako bezrobotnym, urząd pracy w ciągu 180 dni od momentu rejestracji przygotowuje indywidualny plan działania. Obejmuje on propozycję zatrudnienia lub inne formy aktywizacji zawodowej, takie jak szkolenie, staż, udział w pracach interwencyjnych czy robotach publicznych.

Wsparcie w podnoszeniu kompetencji/kwalifikacji
Rejestracja w urzędzie pracy daje dostęp do licznych instrumentów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji. Możliwe jest uzyskanie skierowania na szkolenie lub sfinansowanie wybranego kursu lub studiów podyplomowych.

Urząd pracy może sfinansować też koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, certyfikatów lub uprawnień przydatnych w znalezieniu pracy lub udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia. Jeszcze inną możliwością jest skierowanie ochotnika na sześciomiesięczny staż u pracodawcy lub na przygotowanie zawodowe dorosłych.

Zatrudnienie subsydiowane
Zatrudnienie subsydiowane obejmuje prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego w wieku 50+ przez pracodawcę na okres 24 miesięcy, w czasie których koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne ponosi starosta. Skierowanie na roboty publiczne obejmuje z kolei częściową refundację kosztów zatrudnienia przez 6 miesięcy.

Inne formy wsparcia aktywizacji zawodowej
Programy specjalne – bezrobotni powyżej 50. roku życia, mają możliwość uczestnictwa w programach specjalnych, inicjowanych i realizowanych przez starostę w porozumieniu z pracodawcami.

Bezrobotni mogą także otrzymać refundowanie kosztów przejazdów do/z miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W niektórych wypadkach możliwe jest także refundowanie kosztów zakwaterowania.

Dodatkowe informacje na temat aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ znajdują się na stronie www.50plus.gov.pl

2. Bądź na bieżąco z ofertami pracy

Aktywne poszukiwanie pracy obejmuje także zapoznanie się z portalami internetowymi, na których zamieszczane są oferty pracy i regularne obserwowanie nowych propozycji. Istnieje także możliwość skorzystania z usług firm pośrednictwa pracy. Nie należy również pomijać prasy i specjalnych rubryk przeznaczonych na oferty zatrudnienia.

3. Równolegle – poinformuj znajomych

Bardzo ważne jest poinformowanie znajomych, kolegów i koleżanki o fakcie poszukiwania pracy. Może się to wydawać niezręczne – jednak zupełnie niesłusznie. Często jest to jedna z bardziej efektywnych metod szukania pracy. Osoby które znamy mogą polecić nas znacznie skuteczniej niż nawet najlepsze CV.

4. Zrób świetne wrażenie– liczy się właściwe nastawienie i dobre przygotowanie

Proces szukania pracy często bywa czasochłonny – nawet jeśli początkowo spotkamy się z niepowodzeniem, najważniejsze to nie zniechęcać się, tylko próbować dalej oraz traktować każdą rozmowę kwalifikacyjną jako wzbogacające doświadczenie, z którego można wyciągnąć wnioski i lekcję na przyszłość. Jeśli podejdziemy do szukania pracy z determinacją i wytrwałością i co najważniejsze – dobrze się przygotujemy, możemy być pewni, że jej znalezienie to tylko kwestia czasu.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014