Przejdź do zawartości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Założenie firmy

Mam 54 lata. Rok temu, w związku z restrukturyzacją w zakładzie pracy, zostałam zwolniona i od tego czasu nie mogę znaleźć pracy. Rozważam założenie działalności gospodarczej. Od czego powinnam zacząć? Co powinnam wiedzieć na ten temat?

Otwarcie działalności gospodarczej nigdy nie było tak proste i odformalizowane jak dziś. Zagwarantowała nam to idea jednego okienka. To jeszcze jeden argument za tym, by wykorzystać zdobyte w ciągu kilkudziesięciu lat pracy doświadczenia i założyć własny biznes.

Pierwszy krok – urząd gminy

Firmę najprościej jest zarejestrować przez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl (CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) przez złożenie wniosku CEIDG-1 (o wpis informacji o rozpoczęciu działalności). Jeśli posiadamy podpis elektroniczny, nie musimy udawać się osobiście do urzędu gminy.

Jeśli nie mamy podpisu elektronicznego, możemy wypełnić wniosek on-line, a następnie spisać lub wydrukować kod weryfikacyjny i w ciągu 7 dni udać się do swojego urzędu gminy w celu podpisania dokumentów.

Możemy też po prostu pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny. W wielu urzędach możemy umówić się przez Internet na konkretny dzień i godzinę, by nie stać niepotrzebnie w kolejkach.

Jeśli nie chcemy tracić czasu na wizyty osobiste, możliwe jest również przesłanie wniosku do urzędu gminy listem poleconym. Niestety nasz podpis musi być wtedy notarialnie potwierdzony, więc taniej i szybciej jest po prostu udać się osobiście do urzędu z dowodem osobistym.

We wniosku wskazujemy formę opodatkowania, więc wcześniej musimy podjąć decyzję o jej wyborze. Wszystkich tych czynności możemy również dokonać osobiście w urzędzie gminy. Przy rejestracji musimy mieć ze sobą dowód osobisty.

Ważne
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (GUS), potrzebnym, by otrzymać numer REGON. Jest to również zgłoszenie do urzędu skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS.

Krok drugi – pieczątka i konto bankowe

Do prowadzenia działalności gospodarczej będzie nam potrzebna pieczątka. Przepisy nie narzucają wprawdzie obowiązku wyrabiania pieczątki, jednak jest ona niezbędna i ułatwia życie przy zgłaszaniu się do ZUS, US czy zakładaniu konta firmowego.

Wyrabiając pieczątkę firmową, właściciel definiuje dane, które się na niej znajdą. Wskazane jest, by pieczątka zawierała:

  • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
  • dane siedziby firmy,
  • numer NIP,
  • numer REGON.

Wyrobienie pieczątki kosztuje około 50 zł.

Następnie przedsiębiorca może założyć konto firmowe w dowolnym banku stacjonarnym lub internetowym. Koszt – w zależności od banku – wynosi od 0 do kilkudziesięciu złotych.

Krok trzeci – ZUS

Kolejnym krokiem jest rejestracja w ZUS – obowiązkowo w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Rejestracji dokonuje się na druku ZUS-ZUA. Rozpoczynając działalność gospodarczą, podlegamy obowiązkowym ubezpieczeniom:

  • emerytalnemu,
  • rentowemu,
  • zdrowotnemu,
  • wypadkowemu.

Dobrowolnie podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu.
 
Oprócz składek ZUS przedsiębiorca musi odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest dla niego zawsze składką obowiązkową. Dodatkowo przedsiębiorca opłaca składkę na Fundusz Pracy, jeśli składki ZUS odprowadza od podstawy wymiaru składek wynoszącej minimum 1600 zł w 2013 roku.

Do zgłoszenia firmy w ZUS potrzebne są następujące formularze:

  • ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osoby ubezpieczonej),
  • ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy osoba, która zarejestrowała firmę, ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Ostatni etap – urząd skarbowy

Jeśli chcemy od wystawianych przez siebie faktur odprowadzać VAT, musimy zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Należy złożyć deklarację VAT-R i wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Rejestracji musimy dokonać najpóźniej dzień przed wykonaniem pierwszej ovatowanej usługi, np. sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Urząd potwierdza zgłoszenie przez wydanie w tej sprawie decyzji administracyjnej (VAT-5).

Dlaczego warto?
Założenie swojej firmy oznacza nowe możliwości i większą atrakcyjność na rynku pracy. Jeśli nie będziemy uzyskiwać przychodów na poziomie gwarantującym pokrycie kosztów i satysfakcję finansową, zawsze możemy zawiesić działalność gospodarczą na okres minimum 30 dni. Zawieszenia działalności możemy dokonywać wielokrotnie – byle łączny jego czas nie przekraczał 24 miesięcy. W czasie zawieszenia nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie odprowadzamy składek.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014