Przejdź do zawartości

Pięćdziesięciolatkowie aktywni zawodowo - jak nie dać się zwolnić z pracy?

Główne problemy starszych pracowników

Osoby w wieku 45/50+ doświadczają licznych trudności na polskim rynku pracy. Zmagają się z dyskryminacją ze względu na wiek, która przejawia się...

Problematyka dyskryminacji osób starszych na rynku pracy

Zakaz dyskryminacji w polskim prawie wynika przede wszystkim z Konstytucji RP i zakazuje dyskryminacji w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym „z jakiejkolwiek przyczyny”.

Jaki jest stosunek polskich pracodawców do pracowników 4550+?

Społeczeństwo polskie nieuchronnie się starzeje. W perspektywie najbliższych 10-20 lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się z problemem silnego spadku podaży pracy w Polsce.

Obalamy mity na temat pracowników 50+

Wykorzystanie potencjału dojrzałych pracowników może przynieść pracodawcom wiele korzyści – jeśli tylko dostrzegą jak nieprawdziwe są negatywne stereotypy na temat osób w wieku 50+.

Kobiety 50+ na rynku pracy

Kobiety statystycznie pracują mniej, a także zarabiają gorzej niż mężczyźni. Dla osób w wieku 50+ różnice te są coraz większe. Wśród kobiet w wieku 55-64 pracuje niespełna co trzecia. Jakie są...

Starzeć się aktywnie, czyli jak kształtować własny rozwój w starszym wieku.

Aktywne starzenie się – zgodnie z definicją OECD z 1998 roku – to zdolność człowieka do prowadzenia produktywnego życia w społeczeństwie i gospodarce, w miarę stawania się starym.

Co zyskujemy opłacając składki w ZUS?

Składki, które odprowadzamy do ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, bycia pracownikiem lub zleceniobiorcą, trafiają na różne ubezpieczenia społeczne. Z tytułu opłacania każdej ze...

Jak założyć własną firmę po 50-tce?

Henri Nestle założył swoją firmę w wieku 51 lat. Gordon Bowker również po 50-tce założył firmę Starbucks, natomiast IBM uruchomił 61-letni Charles Flint. To tylko kilka dowodów na to, że dojrzały...

Doświadczeni, dyspozycyjni, lojalni, punktualni i rzetelni - tacy są pracownicy 50 plus

Rozmowa z p. Łukaszem Mrozikiem, dyrektorem ds. sprzedaży w firmie Bracia Mrozik Spółka z o.o. – producenta oklein naturalnych na Lubelszczyźnie.

Jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, aby jak najdłużej zatrzymać osoby 50+ w pracy?

W perspektywie najbliższych 10-20 lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się z problemem silnego spadku podaży pracy w Polsce.

Dlaczego warto zatrudniać pięćdziesięciolatków?

Polska jest krajem o jednym z niższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55 - 64 lata w Europie.

Wszystko zależy od indywidualnej postawy pracownika

Rozmowa z p. Elżbietą Żelechowską, specjalistą ds. kadrowo-płacowych w firmie „As-Babuni” – producenta makaronów na Lubelszczyźnie.

Pierwszy biznes

Pani Anna Zalewska (32 l) w maju zeszłego roku założyła swój pierwszy biznes - kancelarię notarialną. Kancelaria mieści się w Gdańsku-Wrzeszczu.

Jak stać się firmą przyjazną pracownikom 50+: rozwiązania i korzyści

Proces starzenia się społeczeństwa a tym samym stale zmniejszająca się liczba potencjalnych pracowników, już w niedługim czasie, będą zmuszać pracodawców do zatrudniania, w większym niż dotychczas...

Dlaczego warto stosować narzędzia zarządzania wiekiem

W perspektywie najbliższych 10-20 lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się z problemem znacznego zmniejszenia się liczby pracowników w Polsce.

Nowe instrumenty sprzyjające zatrudnianiu osób bezrobotnych, w tym także w wieku 50 PLUS

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla
osób 50+”. Celem ogólnym projektu jest promocja
aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+

Nowe instrumenty sprzyjające zatrudnianiu osób bezrobotnych, w tym także w wieku 50 PLUS

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla
osób 50+”. Celem ogólnym projektu jest promocja
aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+

Korzyści dla pracodawców

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla
osób 50+”. Celem ogólnym projektu jest promocja
aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+

Korzyści dla pracodawców

Projekt „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla
osób 50+”. Celem ogólnym projektu jest promocja
aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 50+

Synergia pokoleń

Wywiad z Ryszardem Dymnym, Prezesem Zarządu firmy Kuchnie Świata S.A.
Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014