Skip to Content

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Опубліковувач Опубліковувач

Повернутися

Konferencja regionalna, Zielona Góra, 06 marca 2013

6 marca 2013 roku w Zielonej Górze odbyła się 12. konferencja regionalna „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność Pokoleń”.

Konferencje są organizowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) przy współudziale  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Uroczystego otwarcia spotkania dokonała Justyna Garbarczyk, Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, która przedstawiła działania realizowane przez CRZL, a także założenia projektu „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”. Wzorem poprzednich konferencji – prezentacji rządowego programu „Solidarność Pokoleń - działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” dokonał Grzegorz Baczewski, Dyrektor  Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS.

Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się także: Łukasz Hudziak - Zastępca Dyrektora WUP-u w Zielonej Górze, Małgorzata Krassowska-Marczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gorzowie Wielkopolskim oraz Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a także inni goście reprezentujący organizacje działające na rzecz aktywizacji osób 50+ w regionie województwa lubuskiego.


Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Wszelkie prawa zastrzeżone - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - 2014